Vergoeding

Vergoeding via zorgverzekeringen is op dit moment niet mogelijk. Soms zijn er mogelijkheden via de werkgever of andere uitkeringsinstanties waar je zelf naar kunt informeren. Ook kan je informeren bij de gemeente naar de vergoedingen vanuit de WMO of PGB (persoonsgebonden budget).

Indien je niet in aanmerking komt voor vergoeding dan kan je vaak wel de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij je belastingaangifte.

Mocht ik je doorverwijzen naar een collega-therapeut dan gelden er mogelijk andere tarieven en regelingen. Je kan hiernaar informeren bij de desbetreffende therapeut.

Samenwerking

Psychologiepraktijk Zehra Turedi kan in sommige gevallen doorverwijzen naar verschillende andere hulpverleners waarmee wordt samengewerkt. Op de eigen websites van de verschillende collega’s en praktijken kan je meer informatie vinden.

Psychologiepraktijk Sonia Nafie (psychologische behandeling)

Psychologische Praktijk Terugverbinding (psychologische behandeling en coaching voor mannen)

Creatieve brug (creatieve workshops)

Beyond Healthy (psychosociale hulpverlening en leefstijlcoaching)

Privacy

Voor psychologen geldt geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat de informatie die besproken wordt binnen de behandeling niet gedeeld mag worden met derden tenzij je mij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling. Wanneer je je aanmeldt voor mijn diensten kan gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik maak géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier.

Klachtenregeling

Als therapeut ben ik gebonden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien je het ergens niet mee eens bent kan dit ten alle tijden kenbaar worden gemaakt, waarna het besproken kan worden en er kan worden gezocht naar een passende oplossing. De voorkeur gaat er in eerste instantie naar uit dat we er in overleg samen uit komen. Als het niet lukt het samen op te lossen, dan kan je een klacht indienen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen (vertrouwenspersoon@de-nfg). Meer informatie kan je hier terugvinden.

Menu