Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

  • Openingstijden: Psychologiepraktijk Zehra Turedi werkt op afspraak tussen 9 uur ’s morgens tot 17 uur ’s avonds. Hierop kunnen incidenteel uitzonderingen worden gemaakt.
  • Aanmelding: Aanmelden voor een intakegesprek kan per e-mail (info@zehraturedi.nl) en contactformulier. In verband met therapieën kan ik de telefoon vaak niet opnemen. Daarom heb ik ervoor gekozen geen telefoonnummer te vermelden op de website.
    Aanmeldingen voor iemand anders kan ik niet in behandeling nemen. Men dient zichzelf aan te melden. Na aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. Het intakegesprek duurt 45 minuten en kost 72,50 euro en is vrijblijvend. Ook is een korte intake van 30 minuten mogelijk (35 euro). Vervolggesprekken kosten 72,50 euro. Voor afspraken buiten kantoortijden/weekend geldt er een contributie van +€30,-.
  • Betaling en annulering: Psychologiepraktijk Zehra Turedi werkt op basis van zelfbetaling. Het tarief is 72,50 euro voor een consult van 45 minuten. U ontvangt eind van elke maand uw factuur per e-mail. Soms komen facturen terecht in de map ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’. Mocht u daar gekeken hebben en toch niets ontvangen hebben neemt u dan contact op via administratie@zehraturedi.nl. Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden op het rekeningnummer: IBAN NL44 ABNA 0829 7008 11 t.n.v. Psychologiepraktijk Zehra Turedi. Is het om een bepaalde reden niet mogelijk de factuur op tijd te betalen, laat dit dan graag weten. Als er een openstaande rekening is waarvan de betaaltermijn meer dan 14 dagen is verstreken is het helaas niet mogelijk een nieuwe afspraak in te plannen tot het volledige openstaande bedrag is voldaan. Bij afzegging binnen 48 uur (werkdagen) of geen afzegging wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht, ongeacht de reden van verhindering. Wanbetaling wordt niet op prijs gesteld en zal juridische stappen worden ondernomen.
  • Privacy: Als psycholoog heb ik geheimhoudingsplicht, wat wil zeggen dat ik informatie die besproken wordt binnen de behandeling, niet mag delen met derden tenzij u mij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent. Zorgverzekeraars krijgen geen informatie over de inhoud van de gesprekken of de behandeling.
  • Registratie persoonsgegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. De gegevens worden geregistreerd en beveiligd bewaard volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ik maak géén gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier.
  • Kwaliteitsnormen: Er wordt gewerkt conform de beroepscode en vereisten zoals gesteld bij de beroepsvereniging de NFG waarbij Zehra Türedi is aangesloten. Registratienummer de NFG: 9552.
Menu